Chuť prírody plná vitamínov

Events / Výtvarná súťaž "Školské ovocie"

S finančnou pomocou Európskej únie bola v rámci programu "Školské ovocie" vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl na tému Zdravá výživa, pestovanie a spracovanie ovocia. Víťazné kresby boli ilustrované v kalendári spoločnosti. Vďaka školskému programu podporujeme zdravú výživu a zdravé stravovacie návyky u detí počas celého roka.

Ceníme si, že zúčastnené školy zároveň prispeli k zvýšeniu konzumácie čerstvého ovocia a 100% ovocných štiav za finančnej podpory Európskej únie, a tým výrazným spôsobom prispeli k lepšiemu rozvoju ovocinárstva Spiškého regiónu.

Ocenení žiaci získali vecné ceny v podobe 100% prírodných štiav, ruksakov a FRUXI šnúriek na krk.