The taste of nature full of vitamins

Školské ovocie*

Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.

Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestovanú v našich podmienkach. Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená 80 % EÚ a 20 % zaplatí žiak/rodič.

 

Ciele programu:

• zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školského veku,

• zmeniť stravovacie návyky detí už v ranom školskom veku,

• znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí,

• podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

 

Cieľová skupina

Cieľovú skupinu tvoria deti v materských školách alebo žiaci v základných školách, deti alebo žiaci so zdravotným znevýhodnením v MŠ a ZŠ, deti alebo žiaci s nadaním v MŠ a ZŠ vo veku od 3 do 15 rokov.

 

Odporúčaná hmotnosť dennej porcie predstavuje:

• do 200 g čerstvého ovocia alebo zeleniny alebo ovocného pyré

• do 200 ml ovocnej alebo zeleninovej šťavy

Denná porcia do 200 g predstavuje 1 až viac kusov ovocia, čo záleží od váhy, veľkosti a druhu, alebo 200 ml ovocnej alebo zeleninovej šťavy.

 

Frekvencia dodávok ovocia a zeleniny:

Najviac dvakrát týždenne počas školského roka, pričom pomer medzi dodaným čerstvým a spracovaným ovocím a zeleninou je 1:1 v rámci príslušného obdobia dodávok.

 

Význam ovocia a zeleniny vo výžive

Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme.

 

Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

1. Vitamíny - posilňujú funkcie dôležitých orgánov v tele.

2. Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

3. Mastné kyseliny – sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov.

4. Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus.

5. Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.


 

Spoločnosť GAS Familia, s.r.o., je jedným z dodávateľov čerstvého ovocia a štiav pre približne 11 000 detí v materských školách a žiakov v základných školách. Tak si tieto deti z okresov Stará Ľubovňa, Bardejov a Kežmarok môžu pochutnať niekoľkokrát do mesiaca na čerstvom ovocí a zdravej 100 % šťave bez pridania cukru, vody, konzervačných látok a umelých farbív.

 

V školskom roku 2014/2015 máme v pláne dodávať:

a) Ovocie – jablko, hruška, broskyňa, marhuľa,

b) Šťavy – jablko, jablko a mrkva,

c) Ovocné pyré,

pričom dodávky závisia od momentálnej sezóny a úrody.

Súbory na stiahnutie: